REPARATIONER I HELA NORDEN
AKUTSERVICE
STORT SORTIMENT KOMPONENTER
+46 771 40 46 10

Kunskapsbas - djupdyk i kretskortens värld med Lagakretskort.se

Välkommen till vår kunskapsbas – en skattkista av information dedikerad till kretskort, deras komponenter och hur man bäst tar hand om dem. På Lagakretskort.se förstår vi vikten av kunskap. Inte bara för att felsöka och reparera, utan också för att utbilda och informera. Här hittar du en omfattande samling artiklar som spänner över ämnen från de mest grundläggande komponentbeskrivningarna till avancerade analyser av skador och deras orsaker. Vare sig du är nyfiken på hur en specifik komponent fungerar, vill förstå bakgrunden till en skada på ditt kretskort, eller bara vill lära dig mer om detta fascinerande ämnesområde, så finns svaren här. Varje artikel är noggrant forskad och skriven av vårt team av experter, och vi uppdaterar ständigt vårt innehåll för att spegla de senaste upptäckterna och teknikerna inom branschen. Utforska, lär och dyk ner i den spännande världen av kretskort med Lagakretskort.se. Ditt äventyr i elektronikens hjärta börjar här.

Grundläggande elektroniska komponenter

Diod

Diod är en elektronisk komponent som tillåter ström att passera i en riktning och hindrar den i den motsatta riktningen.

Induktor

Induktor är en komponent som lagrar energi i form av ett magnetfält, oftast en spole av tråd.

Komponenter

Komponenter är enskilda elektroniska delar som används för att bygga elektroniska kretsar eller system.

Kondensator

Kondensator är en passiv elektronisk komponent som lagrar elektrisk laddning och frigör den när det behövs i en krets.

LED (Ljusdiod)

En halvledarkomponent som emitterar ljus när ström passerar genom den.

Mönsterkort/kretskort (PCB – Printed Circuit Board)

Kretskort (PCB) är plattor med ledande banor som kopplar samman och håller elektroniska komponenter på plats.

Motstånd

Motstånd är en passiv elektronisk komponent som begränsar strömflödet i en krets och mäts i ohm (Ω).

Relä

Relä är en elektromekanisk brytare som styr en elektrisk krets genom att öppna eller stänga kontakter när en magnetisk spole aktiveras.

Säkring

Säkring är en skyddsenhet som bryter elektrisk kontakt vid överström, för att förhindra skador på kretsen.

Switch (brytare)

Enhet som öppnar eller stänger en elektrisk krets, vilket möjliggör eller avbryter strömflödet.

Thyristor

Thyristor är en halvledarenhet som fungerar som en brytare och endast släpper igenom ström när det appliceras en pulsstyrning på dess gate.

Transformator

Transformator är en enhet som omvandlar växelström genom elektromagnetisk induktion, ofta för att ändra spänningsnivåer.

Transistorer

Transistorer är halvledarenheter som kan fungera som förstärkare, brytare eller elektroniska ventiler i elektroniska kretsar.

Triac

Triac är en elektronisk komponent som fungerar som en brytare för både växelström och likström, ofta använd för att styra elektriska belastningar.

Zenerdiod

Diod som kan tillåta ström i omvänd riktning när en viss spänning uppnås.

Energi & strömhantering

BMS – Batterihanteringssystem

Ett system som övervakar och reglerar laddning, urladdning och hälsa för batteripack, oftast i elfordon.

Likriktare och Likriktarbrygga

Likriktare är en elektronisk krets som omvandlar växelström (AC) till likström (DC).

Peltier-element (Termoelektriska kylare)

Peltier-element är en halvledarenhet som skapar en temperaturskillnad mellan dess två sidor när elektrisk ström passerar genom det.

PFC (Effektfaktorkorrigering)

PFC (Power Factor Correction) är en teknik som optimerar effektiviteten i strömförsörjning genom att justera fasen och strömstyrkan.

Voltregulator

Voltregulator är en enhet eller krets som bibehåller en konstant utspänning trots variationer i ingångsspänning eller last.

Voltregulatormodul (VRM)

Reglering av ström, till exempel på moderkort eller grafikkort.

Signalbehandling & Omvandling

ADC (Analog-till-Digital Omvandlare)

En enhet som omvandlar analoga signaler till digitala, möjliggör digital bearbetning och lagring.

DAC (Digital-till-Analog Omvandlare)

En enhet som omvandlar digitala signaler till analoga, för användning i ljud, video och andra applikationer.

Multiplexer

Väljer en av många ingångar för att skicka till en enda utgång.

Optokopplare

Komponent som överför signaler mellan två isolerade kretsar genom att använda ljus.

PLL (Phase locked loop)

PLL (Phase-Locked Loop) är en elektronisk krets som synkroniserar en oscillator med en referenssignal i frekvens och fas.

Kommunikation & Gränssnitt

Antenn

Antenn är en enhet som sänder eller tar emot elektromagnetiska vågor, vanligtvis för radio- och TV-signaler.

Kristaller och resonatorer

Kristall är en piezoelektrisk komponent som skapar en bestämd frekvens, ofta använd som en tidsreferens i elektroniska kretsar.

RFID-chip

Lagrar data och kommunicerar trådlöst med RFID-läsare för identifiering och spårning av objekt.

Lagring & Processorer

Microkontroller

Microkontroller är en kompakt integrerad krets med inbyggd processor, minne och I/O-portar för styrning av elektroniska enheter.

Microprocessor

Microprocessor är en integrerad krets som utför aritmetiska och logiska operationer, och styr andra enheter i en dator eller system.

SRAM (Statisk RAM)

SRAM (Static Random-Access Memory) är en typ av snabbt minne som behåller data så länge det är strömförsörjt, utan behov av uppdatering.

Reglering & Justering

Hallgivare (Hall-effekt sensor)

Hallgivare är en sensor som detekterar magnetfält och omvandlar dem till elektriska signaler.

Potentiometer

Potentiometer är en justerbar resistor där resistansvärdet kan ändras genom att vrida eller skjuta en spak.

PWM-kontroller (Pulsbreddsmodulering)

PWM-kontroller (Pulse Width Modulation) reglerar effekten till en last genom att snabbt växla mellan på och av, justerande pulsbredden.

Reostat

Reostat är en justerbar resistor som används för att kontrollera strömstyrkan i en krets.

Skydd & Säkerhet

EMI / EMC / RFI dämpning

Elektromagnetisk störning (EMI) är oönskat "brus" som påverkar elektronik. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) säkerställer enheters pålitliga funktion trots EMI. Radiofrekvensstörning (RFI) är en EMI-typ.

Gas Discharge Tube – GDT

(Gas Discharge Tube) är en komponent som skyddar mot höga spänningsöverslag genom att använda gas för att leda bort överskottsspänningen.

PPTC Återställande säkring (polyfuse)

PPTC (Polymeric Positive Temperature Coefficient) är en återställbar säkring som ökar sitt motstånd vid högre temperaturer, skyddande kretsar mot överström.

TVS skydd

TVS (Transient Voltage Suppressor) är en diod speciellt utformad för att skydda elektronik från kortvariga spänningspikar.

Varistor (MOV)

Varistor är en komponent vars resistans ändras med spänningen, ofta använd för att skydda kretsar mot spänningsöverslag.

Avancerade & Specialkomponenter

Darlington transistor array – ULN2003

ULN2003 är en integrerad krets bestående av sju darlingtontransistorpar, ofta använd för att driva reläer, stegmotorer och andra laster.

Diod-modul

Enhet som innehåller en eller flera dioder förpackade tillsammans, ofta använd i högströms- och högspänningsapplikationer.

FET (Field Effect Transistor)

En typ av transistor som reglerar ström genom ett elektriskt fält, och har tre anslutningar: gate, source och drain.

Flip-flop-krets

Flip-flop-krets är en digital lagringskrets som kan anta och bibehålla en av två möjliga tillstånd: 0 eller 1.

Fototransistor

Fototransistor är en halvledare som reagerar på ljus, där ljusintensiteten styr strömflödet genom transistorn.

IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)

Halvledarkomponent som kombinerar egenskaperna hos MOSFET och bipolär transistor, används ofta i medel- till högspänningsapplikationer.

Intelligent Power Modules (IPM)

Intelligent Power Modules (IPM) är integrerade kretsar som kombinerar högeffektskomponenter med styrlogik för optimerad energihantering.

MOSFET

MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) är en typ av transistor som styrs av spänningen på en isolerad gate-elektrod.

Op-Amp (Operationsförstärkaren)

Op-Amp (Operational Amplifier) är en integrerad krets som förstärker skillnaden mellan två insignaler.

Schottkydiod

Halvledardiod med lågt framspänningsfall, känd för snabb omkoppling och används ofta i kraftapplikationer.

Tantalkondensator

Tantalkondensator är en typ av kondensator som använder tantal som dess dielektrikum, känd för sin stabilitet och höga kapacitansvärden.

Termistorer – PTC och NTC

Termistorer är resistiva komponenter vars resistans ändras med temperaturen, används för temperaturmätning och reglering.

Tunnel diod

Diod med negativ resistans.

Tunnfilmsresistor

Typ av resistor där en metallisk film avlagras tunt på ett isolerande substrat för att bestämma resistansvärdet.

Gör det själv

Hur felsöker man ett kretskort?

En generell beskrivning av flödet när man felsöker ett kretskort.

Hur mäter man en transistor med multimeter?

Lär dig hur du testar en transistor med multimeter.

Övrig Kunskap

Ärg

Ärg är oxiderad metall, och korrosion är den kemiska processen där metallen reagerar med syre och försämras.

Integrated Circuit (IC)

Integrated Circuit (IC) är en sammanställning av elektroniska komponenter på ett litet chip.

Kallödning

Kallödning uppstår när en lödförbindelse inte uppnår tillräcklig temperatur, vilket resulterar i en svag och opålitlig förbindelse.

Kopparlager

Kopparlager på kretskort leder elektriska signaler mellan komponenter.

Kretskortsreparatör

Kretskortsreparatör är en specialist som diagnostiserar och reparerar fel på kretskort.

Logikkort – moderkort

Moderkortet är en dators huvudsakliga kretskort som sammanlänkar och tillhandahåller ström till andra komponenter och kort.

Stegmotor

Stegmotor är en elektrisk motor som roterar i diskreta steg, ofta använd för exakt positionering i tillämpningar som robotik och 3D-skrivare.

Styrbox (ECU)

Elektronisk styrenhet, till exempel motorstyrning till fordon.

Substrat FR4

FR4 är ett standard substratmaterial för kretskort, baserat på glasfiber och epoxi.

Ytmonteringsutrustning

Ytmonteringsutrustning används för att placera och fästa ytmonterade komponenter (SMD) på kretskort.