REPARATIONER I HELA NORDEN
AKUTSERVICE
STORT SORTIMENT KOMPONENTER
+46 771 40 46 10

Ytmonteringsutrustning

Ytmonteringsteknik, ofta kallad SMT, är en metod för att montera elektroniska komponenter direkt på ytan av ett mönsterkort (PCB). I motsats till genomgående montering (THT – Through-Hole Technology) där komponenterna har ben som träs genom hål på kretskortet, har SMT-komponenter ofta små metallfästen eller lödbollar som löds direkt på kopparbanor på kretskortet.

Ytmonteringsutrustning:

För att effektivt utföra SMT-processen behöver man en rad specialiserad utrustning:

 1. Pick-and-place-maskiner: Dessa robotar plockar upp komponenter från matningsremsor eller brickor och placerar dem noggrant på deras avsedda platser på kretskortet.
 2. Skärmar eller stenciltryckmaskiner: De applicerar pasta (en blandning av lödpulver och flussmedel) på kretskort där komponenterna ska monteras. Detta görs genom en finmaskig stencil som har öppningar där pasta ska appliceras.
 3. Reflow-ugnar: Efter applicering av pasta och placering av komponenter, förs kretskortet genom en reflow-ugn. Ugnen värmer upp kortet till en temperatur där pastan smälter (reflow) och därmed löder fast komponenterna på kortet.
 4. Inspektionsutrustning: Efter lödningen inspekteras kretskortet för att se till att alla komponenter är korrekt monterade och att det inte finns några lödfel. Detta kan göras manuellt under mikroskop eller automatiskt med hjälp av AOI (Automated Optical Inspection) maskiner.
 5. X-ray-utrustning: För vissa komponenter, särskilt de som har lödbollar under sig (t.ex. BGA – Ball Grid Array), kan en röntgenutrustning användas för att verifiera goda lödförbindelser under komponenten, där de inte kan ses med ögat eller AOI.

Fördelar med SMT:

 1. Miniatyrisering: Möjliggör mindre och lättare elektroniska enheter.
 2. Hög komponentdensitet: Tillåter fler komponenter per kvadratcentimeter på kretskortet.
 3. Bättre höghastighetsprestanda: Tack vare mindre parasitkapacitans och induktans från de mindre komponenterna.
 4. Automatisering: Hela SMT-processen kan automatiseras, vilket minskar produktionskostnaderna och förbättrar produktkvaliteten.

Utmaningar:

 1. Komplexitet: Ytmonteringsprocessen är komplex och kräver avancerad utrustning och noggranna kvalitetskontroller.
 2. Reparationsutmaningar: SMT-komponenter kan vara svårare att byta ut än THT-komponenter på grund av deras lilla storlek och nära placering.

Sammanfattning: Ytmonteringsutrustning spelar en avgörande roll i modern elektroniktillverkning, vilket möjliggör tillverkning av små, kraftfulla och kostnadseffektiva elektroniska enheter. Med rätt utrustning och processkontroll kan SMT erbjuda hög prestanda och tillförlitlighet i en rad elektronikapplikationer.