REPARATIONER I HELA NORDEN
AKUTSERVICE
STORT SORTIMENT KOMPONENTER
+46 771 40 46 10

Hur mäter man en transistor med multimeter?

Mäta en Transistor med Multimeter

Transistorer, som kan vara av typen NPN eller PNP, är halvledarkomponenter som används för att förstärka eller växla elektroniska signaler. Om du misstänker att en transistor kan vara defekt, kan du använda en multimeter för att göra en enkel diodtest.

Förberedelser:

 1. Stäng av strömmen: Se till att enheten eller kretskortet där transistorn sitter är helt avstängt och urkopplat från strömkällan.
 2. Ta bort transistorn: För bästa resultat, överväg att löda loss transistorn från kretskortet för att undvika felaktiga mätningar från angränsande komponenter.

Mätprocedur:

 1. Ställ in multimeter:
  • Sätt din multimeter på diodläge. Detta läge visas oftast med en diodsymbol.
 2. Identifiera transistorbens:
  • Transistorer har tre ben: kollektor (C), bas (B) och emitter (E).
  • Om du inte vet vilket ben som är vilket, referera till transistorns datablad.
 3. Mät NPN-transistor:
  • Anslut multimeterens positiva (röda) sond till basen (B) och den negativa (svarta) sonden till kollektorn (C). Du bör se en diodavläsning. Om inte, kan transistorn vara skadad.
  • Upprepa proceduren mellan basen (B) och emittern (E). Återigen bör du se en diodavläsning.
 4. Mät PNP-transistor:
  • Anslut multimeterens negativa (svarta) sond till basen (B) och den positiva (röda) sonden till kollektorn (C). Du bör se en diodavläsning. Om inte, kan transistorn vara skadad.
  • Upprepa proceduren mellan basen (B) och emittern (E). Återigen bör du se en diodavläsning.
 5. Ingen avläsning mellan kollektor och emitter:
  • Vid någon tidpunkt under dina tester ska det INTE finnas någon avläsning när du mäter direkt mellan kollektorn (C) och emittern (E). Om det finns en avläsning, kan det indikera en skadad transistor.

Slutsats:

Om transistorn inte uppvisar förväntade diodavläsningar mellan basen och de andra två bens (kollektor och emitter), eller om det finns kontinuitet mellan kollektorn och emittern, är det troligt att transistorn är defekt och bör bytas ut.

Observera att detta är en grundläggande guide för att testa en transistor. Det finns andra, mer avancerade metoder och utrustningar som kan användas för att testa transistorns funktion i mer detalj. Men för en snabb felsökning är denna metod mycket användbar.