REPARATIONER I HELA NORDEN
AKUTSERVICE
STORT SORTIMENT KOMPONENTER
+46 771 40 46 10

MOSFET

MOSFET är en typ av transistor som utnyttjar ett elektriskt fält för att styra formen och därmed ledningsförmågan av en ’kanal’ av en laddningsbärande typ, antingen elektroner (n-kanal MOSFET) eller hål (p-kanal MOSFET).

Hur fungerar en MOSFET?
MOSFET:er fungerar genom att tillämpa en spänning till gate-terminalen, vilket skapar ett elektriskt fält. Detta fält ”attraherar” laddningar till den så kallade kanalen, vilket antingen ökar eller minskar kanalens ledningsförmåga, beroende på transistorns typ (n-kanal eller p-kanal) och den tillämpade spänningen.

Vanliga användningsområden:

  1. Förstärkare: I både analog och digital elektronik.
  2. Switchar: För snabb och effektiv omkoppling, ofta i strömförsörjningskretsar.
  3. Signalprocessering: I komplexa integrerade kretsar.
  4. Drivkretsar: T.ex. för att styra motorer eller andra laster.

Vanliga Fel och Skador:

  1. Överspänning: Om en spänning som är för hög appliceras på gate-terminalen kan det skada isoleringen och orsaka en kortslutning.
  2. Överhettning: Om MOSFET:en belastas för mycket kan den överhettas och förstöras.
  3. Elektrostatisk Urladdning (ESD): MOSFET:er är mycket känsliga för ESD, vilket kan skada dem vid hantering om de inte skyddas korrekt.
  4. Tillförsel av felaktig polaritet: Särskilt för p-kanal MOSFETs kan detta leda till omedelbar förstöring.

MOSFET:er är vitala i dagens elektronikvärld och har en mängd olika tillämpningar. Förståelse för deras funktion och potentiella svagheter är avgörande för alla som arbetar inom elektronik och reparation.