REPARATIONER I HELA NORDEN
AKUTSERVICE
STORT SORTIMENT KOMPONENTER
+46 771 40 46 10

Hallgivare (Hall-effekt sensor)

Elektroniska komponenter är ofta våra fönster till att avläsa och förstå den osynliga verklighet som omger oss. Hallgivaren är just en sådan komponent, en tyst hjälte i bakgrunden som ger oss insikter om magnetiska fält i vår omgivning. I allt från moderna bilar till avancerade industrimaskiner, har denna lilla sensor en avgörande roll.

Vad är en Hallgivare?
En Hallgivare, även känd som Hall-effekt sensor, är en elektronisk komponent som detekterar närvaron och styrkan av ett magnetfält. Den bygger på en fysikalisk princip upptäckt av Edwin Hall 1879, där en spänning uppstår i en strömledare som placeras i ett magnetfält.

Hur fungerar den?
När en ström flyter genom en Hallgivare i närvaro av ett magnetfält, induceras en spänning tvärs över givarens konduktor. Denna spänning, känd som Hallspänning, är proportionell mot både strömstyrkan och magnetfältets styrka. Genom att mäta denna spänning kan man avgöra storleken på det omgivande magnetfältet.

Vanliga användningsområden:
Hallgivare används i en mängd olika applikationer:

  • Positionsmätning av roterande axlar i motorer.
  • Detektion av magnetiska objekt.
  • Hastighetssensorer i bilar.
  • Strömmätning utan avbrott av kretsen.

Vanliga skador och fel:
Hallgivare kan skadas av flera orsaker, inklusive:

  • Överström eller övertemperatur.
  • Elektrostatiska urladdningar (ESD).
  • Fysisk skada från yttre påverkan.
  • Förlorad känslighet på grund av långvarig exponering för starka magnetfält.