REPARATIONER I HELA NORDEN
AKUTSERVICE
STORT SORTIMENT KOMPONENTER
+46 771 40 46 10

Varistor (MOV)

Varistorn är en elektronisk komponent designad för att skydda elektroniska kretsar mot plötsliga spänningssteg. Dess förmåga att reagera snabbt på spänningsförändringar och begränsa överdriven spänning gör den oumbärlig i en mängd applikationer där spänningsstabilisering är avgörande.

Vad är en varistor?
En varistor är en resistor vars resistans varierar med den applicerade spänningen. Ofta tillverkas den av metall-oxid och är därför känd som en metall-oxid varistor (MOV). Dess huvudsakliga uppgift är att skydda elektroniska enheter från höga spänningspulser genom att absorbera överflödig energi.

Hur fungerar en varistor?
När en normal driftspänning appliceras över en varistor förblir den högresistiv, vilket betyder att den inte leder ström effektivt. Men när spänningen överstiger en viss tröskelvärde (kallad klippningspänning), minskar varistorns resistans drastiskt och den börjar leda ström, vilket begränsar den överdrivna spänningen.

Vanliga användningsområden:
Varistorer används ofta inom:

  1. Överspänningsskydd: I strömförsörjningssystem för att skydda mot blixtnedslag eller andra spänningssteg.
  2. Transientbegränsning: För att minska spänningstoppar som kan skada andra komponenter.
  3. Brusreduktion: Speciellt i analog elektronik för att minska spänningsvariationer.
  4. Pulsskydd: För att begränsa elektrostatiska urladdningar (ESD) i känsliga enheter.

Vanliga Fel och Skador:

  1. Ständiga Överspänningar: Om en varistor utsätts för kontinuerliga överdrivna spänningar kan den förlora sin förmåga att skydda.
  2. Överhettning: Om en varistor absorberar för mycket energi kan den överhettas, vilket kan leda till funktionsfel eller skador.
  3. Åldrande: Efter flera överdrivna spänningshändelser kan en varistors prestanda försämras över tid.

Med sitt speciella beteende vid olika spänningsnivåer är varistorn ett viktigt skyddselement i många elektroniksystem, som hjälper till att förlänga livslängden för andra komponenter genom att begränsa potentiellt skadliga spänningar.