REPARATIONER I HELA NORDEN
AKUTSERVICE
STORT SORTIMENT KOMPONENTER
+46 771 40 46 10

Termistorer – PTC och NTC

Termistorer är resistiva komponenter vars resistans ändras med temperaturen. De är indelade i två huvudkategorier beroende på hur deras resistans ändras med ökande temperatur: PTC (Positiv Temperature Coefficient) och NTC (Negativ Temperature Coefficient).


PTC (Positiv Temperature Coefficient)

Vad är en PTC?
En PTC-termistor är en typ av resistiv komponent vars resistans ökar med stigande temperatur.

Hur fungerar en PTC?
När temperaturen stiger ökar resistansen i en PTC termistor. Detta gör den användbar för applikationer som överströmskydd. När en enhet blir för varm, ökar resistansen i PTC-termistorn, vilket minskar strömmen genom enheten och på så sätt förhindrar ytterligare uppvärmning.

Vanliga användningsområden:

 1. Överströmskydd: I elektroniska kretsar för att förhindra överhettning.
 2. Självreglerande värmeelement: I värmeapplikationer där temperaturkontroll är kritisk.
 3. Startströmsbegränsare: I elektromotorstarter för att begränsa initiala strömtoppar.

Vanliga Fel och Skador:

 1. Överbelastning: Kan leda till permanent förändring i resistansen.
 2. Överhettning: Kan orsaka strukturella skador på termistorn.
 3. Mekanisk stress: Kan skada termistorns yta och påverka dess prestanda.

NTC (Negativ Temperature Coefficient)

Vad är en NTC?
En NTC-termistor är en typ av resistiv komponent vars resistans minskar med stigande temperatur.

Hur fungerar en NTC?
I en NTC-termistor minskar resistansen när temperaturen ökar. Detta gör NTC-termistorer särskilt användbara för temperaturmätning och temperaturkompensering.

Vanliga användningsområden:

 1. Temperaturmätning: I termostater, elektroniska klockor och hushållsapparater.
 2. Temperaturkompensering: I kretsar där temperaturändringar kan påverka andra komponenters beteende.
 3. Inrush-strömbegränsning: Används vid uppstart av vissa elektroniska enheter för att begränsa initiala strömtoppar.

Vanliga Fel och Skador:

 1. Överbelastning: Långvarig exponering för höga temperaturer kan leda till permanenta förändringar i resistansen.
 2. Mekanisk stress: Fysiska skador kan ändra termistorns karaktäristiska egenskaper.
 3. Åldrande: Resistansen i en NTC kan gradvis ändras över tid.

Sammantaget erbjuder både PTC- och NTC-termistorer en mängd användningsområden inom elektroniken, från skydd mot överhettning till noggrann temperaturmätning och reglering. Deras unika temperatur-resistans-beteende gör dem ovärderliga i många applikationer.