REPARATIONER I HELA NORDEN
AKUTSERVICE
STORT SORTIMENT KOMPONENTER
+46 771 40 46 10

Kallödning

Kallödning är en term som oftast används inom elektronik och refererar till en dålig lödförbindelse. Den här typen av förbindelse skapas när lödet inte har flutit ordentligt på de ytor som ska sammanfogas. Det kan bero på en rad orsaker, men resultatet är en fysiskt svag och ibland elektriskt opålitlig förbindelse.

Här är några av de vanligaste orsakerna till kallödning:

  1. Otillräcklig uppvärmning: Om både lödpennan och de delar som ska lödas inte är tillräckligt uppvärmda, kan lödet stelna innan det har flutit ordentligt över de ytor som ska sammanfogas.
  2. Rörelse under stelning: Om komponenterna eller lödpennan rör sig medan lödet fortfarande stelnar, kan det skapa en dålig förbindelse.
  3. Smutsiga ytor: Om ytor som ska lödas är oxiderade eller smutsiga kan det förhindra bra vidhäftning.
  4. Felaktigt lödmaterial: Användning av lödmaterial av låg kvalitet eller som inte är lämpligt för applikationen kan leda till kallödning.

Utseendet på en kallödning kan variera, men ofta har den en tråkig, kornig yta istället för en jämn, glänsande yta som en bra lödförbindelse skulle ha.

Kallödningar kan orsaka sporadiska fel i elektroniska kretsar, eftersom förbindelsen kan vara intermittent. Om du misstänker en kallödning, är det bäst att värma upp förbindelsen igen med en lödpenna och eventuellt tillsätta lite nytt löd för att säkerställa en solid och pålitlig förbindelse.

Detta problem har blivit särskilt känt i vissa elektronikprodukter där termiska cykler (uppvärmning och kylning) över tid kan leda till uppkomsten av kallödningar, vilket i sin tur kan leda till att produkten slutar fungera eller blir opålitlig.