REPARATIONER I HELA NORDEN
AKUTSERVICE
STORT SORTIMENT KOMPONENTER
+46 771 40 46 10

TVS skydd

Transient Voltage Suppressors (TVS) är specialdesignade dioder med syftet att skydda känsliga elektronikkomponenter från höga spänningspikar. De spelar en avgörande roll i att hålla elektroniken säker från oväntade överspänningshändelser som kan skada eller förstöra kretsar.

Vad är en TVS?
En TVS är en solid-state enhet avsedd att skydda kretsar mot transienta överspänningar. De fungerar genom att ”klippa” över- och underspänningstoppar till nivåer som är säkra för känslig elektronik.

Hur fungerar en TVS?
När den mottagna spänningen överskrider en viss gräns (brytspänning), börjar TVS-dioden att leda ström mycket effektivt, vilket omdirigerar den överskottsel som orsakas av transienten bort från den känsliga kretsen. När spänningen återvänder till normala nivåer återgår TVS-dioden till sitt icke-ledande tillstånd.

Vanliga användningsområden:

  1. Datakommunikationslinjer: Skyddar mot elektrostatiska urladdningar (ESD) och blixtnedslag.
  2. Strömförsörjningskretsar: Absorberar spänningspikar och skyddar känsliga kretsar.
  3. Automotivelektronik: Skyddar mot transienter från startmotorer eller andra induktiva laster.
  4. Industriella system: Där kraftiga maskiner kan skapa stora spänningsfluktuationer.

Vanliga Fel och Skador:

  1. Överbelastning: Om en TVS utsätts för en spik som överstiger dess märkgräns, kan den bli permanent skadad.
  2. Termisk nedbrytning: För mycket ström kan orsaka överhettning, vilket kan försämra eller förstöra dioden.
  3. Ålder: Som med många komponenter, kan långvarig användning och exponering för stressande förhållanden leda till att en TVS gradvis förlorar sin effektivitet.

Att skydda elektronik mot skadliga spänningstransienter är avgörande i många moderna system, och TVS-dioder spelar en central roll i detta skydd. Genom att förstå deras funktion och potentiella svagheter kan man optimera deras användning och garantera säkerhet i diverse elektroniska system.