REPARATIONER I HELA NORDEN
AKUTSERVICE
STORT SORTIMENT KOMPONENTER
+46 771 40 46 10

Komponenter

Ett kretskort (PCB, Printed Circuit Board) är grunden för nästan alla elektroniska enheter och det bär en mängd komponenter som utför specifika funktioner. Dessa komponenter kallas ofta passiva eller aktiva beroende på hur de fungerar i kretsen.

Här är en översikt över några av de mest vanliga komponenterna som du kan hitta på ett kretskort:

  1. Resistorer: Dessa komponenter motstår elektrisk ström. De används för att begränsa eller dela upp ström och kan även bestämma spänningen i en krets. De har färgkoder för att identifiera deras resistansvärde.
  2. Kondensatorer: Dessa lagrar och frigör elektrisk energi. De kan användas för att filtrera oönskade spänningstoppar, stabilisera spänning och ström, och för timing-applikationer i oscillator-kretsar.
  3. Dioder: Dessa tillåter ström att flöda i en riktning men inte den andra. En vanlig användning av dioder är som likriktare i kraftförsörjningskretsar.
  4. Transistorer: Dessa fungerar som elektriska brytare och förstärkare. De är grunden i många kretsar och används i allt från signal-förstärkning till strömbrytning.
  5. Induktorer: Dessa är spolar av tråd som lagrar energi i form av ett magnetfält när ström passerar genom dem. De används ofta i filter och strömförsörjningsapplikationer.
  6. IC (Integrated Circuits): Dessa är komplexa kretsar som innehåller många (ibland miljontals) små komponenter som transistorer, dioder, resistorer och kondensatorer i en enda enhet. De kan utföra allt från enkel logik till avancerad databehandling.
  7. Oscillatorer och kristaller: Dessa genererar en konstant vågform vid en specifik frekvens och används ofta i tidsrelaterade kretsar som klockor.
  8. Switchar och reläer: Dessa används för att styra strömflödet genom en krets, antingen manuellt eller elektroniskt.
  9. Anslutningar: Dessa inkluderar saker som socklar, headers, och kontakter för att ansluta andra enheter eller kretskort till kretskortet.
  10. Smältsäkringar: Dessa är säkerhetskomponenter som bryter kretsen om för mycket ström flödar genom den.

Dessa komponenter, tillsammans med många andra, samverkar för att utföra de funktioner som en elektronisk enhet är designad för att utföra. Utformningen av kretskortet, placeringen av komponenterna och hur de är sammankopplade är avgörande för enhetens övergripande funktion och prestanda.