REPARATIONER I HELA NORDEN
AKUTSERVICE
STORT SORTIMENT KOMPONENTER
+46 771 40 46 10

Säkring

Säkringen är en av de mest grundläggande, men samtidigt kritiska, komponenterna i en elektrisk krets. Dess uppgift är enkel men vital: att skydda elektroniken genom att bryta strömkretsen när strömmen blir för hög. Det är en slags livräddare som står redo att offra sig för att rädda resten av systemet.

Vad är en Säkring?
En säkring är en överströmsskyddskomponent som är avsedd att avbryta en krets om strömmen överstiger en förutbestämd gräns. Den består vanligtvis av en metalltråd eller ett metallband som smälter när det passerar för mycket ström.

Hur fungerar den?
När strömmen genom säkringen överstiger dess kapacitet, värms metallkomponenten inuti upp tills den når sin smältpunkt och bryter därmed kretsen. Detta skyddar andra delar av kretsen från potentiella skador på grund av överström.

Vanliga användningsområden:
Säkringar finns i nästan varje elektrisk och elektronisk enhet, inklusive:

  • Hushållsapparater.
  • Bilar och andra fordon.
  • Industrimaskiner.
  • Elektriska paneler och distributionsboxar.

Vanliga skador och fel:
Säkringar kan brinna av på grund av flera anledningar, inklusive:

  • Kortslutning i kretsen.
  • Överbelastning, där en komponent drar mer ström än vad den är designad för.
  • Åldersrelaterat slitage.
  • Användning av felaktig säkringsstorlek eller specifikation för en given applikation.

Säkringens uppgift är att ”offra” sig för att skydda resten av kretsen. Om en säkring kontinuerligt går sönder, indikerar det oftast ett större underliggande problem i kretsen som bör åtgärdas.