REPARATIONER I HELA NORDEN
AKUTSERVICE
STORT SORTIMENT KOMPONENTER
+46 771 40 46 10

IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)

IGBT är en kraftig halvledarkomponent som kombinerar egenskaperna hos både MOSFETs och bipolära transistorer. Den är särskilt populär i medel- till högspänningstillämpningar tack vare sin förmåga att hantera stora strömflöden med relativt låga styrspänningar.

Vad är en IGBT?
IGBT, eller Insulated Gate Bipolar Transistor, är en halvledaromkopplingsenhet som ofta används i kraftelektroniktillämpningar. Den kombinerar den höga in/ut-impedansen av en MOSFET med den låga spänningsfallet och robustheten hos en bipolär transistor.

Hur fungerar en IGBT?
IGBT fungerar genom att använda en isolerad grind, precis som en MOSFET, för att styra en bipolär kretström. När en spänning appliceras på grinden skapas ett elektriskt fält som ändrar konduktiviteten mellan källan och dräneringen, vilket tillåter ström att flöda.

Vanliga användningsområden:

  1. Frekvensomriktare: IGBT används ofta i VFD:er (Variable Frequency Drives) för att kontrollera hastigheten på elmotorer.
  2. Strömförsörjning: De kan hittas i strömkonverteringssystem som omvandlare och UPS-system.
  3. Traktionskontroll: I moderna tåg och järnvägssystem.
  4. Solenergiomvandlare: I omriktare som omvandlar likström från solpaneler till växelström.

Vanliga Fel och Skador:

  1. Överspänning: Plötsliga spänningstoppar kan skada enheten och leda till kretsavbrott.
  2. Överhettning: IGBTs kan bli varma vid drift, och otillräcklig kylning kan orsaka skador eller förkorta enhetens livslängd.
  3. Kortslutning: En oväntad anslutning kan orsaka skador eller leda till att enheten brinner ut.
  4. Grind-oxidfel: Eftersom IGBTs använder en isolerad grind kan oxidskiktet mellan grinden och halvledaren bli skadat, vilket påverkar enhetens prestanda.

IGBTs representerar en perfekt blandning av prestanda och robusthet för en mängd krafttäta applikationer. Med rätt driftförhållanden och skydd kan dessa enheter erbjuda långvarig och pålitlig prestanda i de mest krävande kraftelektroniktillämpningarna.