REPARATIONER I HELA NORDEN
AKUTSERVICE
STORT SORTIMENT KOMPONENTER
+46 771 40 46 10

Zenerdiod

Zenerdioden är en särskild typ av diod som är designad för att tillåta ström att flöda i den omvända riktningen när en viss zenerspänning har uppnåtts. Den är namngiven efter Clarence Zener som först beskrev effekten. Denna diod är framför allt känd för sin förmåga att agera som en spänningsregulator och skydda andra komponenter från överspänning.

Vad är en Zenerdiod?
Zenerdioden är en halvledardiod som har konstruerats för att ha en väldefinierad genombrottsspänning, känd som zenerspänningen. Istället för att förhindra strömflöde i omvänd riktning, som i en standard diod, tillåter zenerdioden ström att flöda i den omvända riktningen när en viss spänning har uppnåtts.

Hur fungerar den?
När spänningen över zenerdioden överstiger zenerspänningen börjar dioden att leda ström i omvänd riktning. Detta gör att zenerdioden kan hålla spänningen över den konstant vid dess zenerspänning, förutsatt att strömmen inte överstiger diodens maxkapacitet. Denna egenskap används ofta för spänningsreglering.

Vanliga användningsområden:
Zenerdioder används i en rad olika tillämpningar, inklusive:

  • Spänningsregulatorer: För att hålla en konstant spänning över en last.
  • Överspänningsskydd: För att skydda känsliga kretsar från höga spänningar.
  • Referensspänningar i analoga kretsar.
  • Ökad störningstålighet i digitala kretsar.

Vanliga skador och fel:
Zenerdioder är generellt robusta, men kan drabbas av problem såsom:

  • Överhettning på grund av för hög ström genom dioden.
  • Elektrostatisk urladdning (ESD) som kan skada diodens inre struktur.
  • Mekaniska skador genom att t.ex. böja diodens ben för mycket.
  • För hög spänning som kan orsaka genombrott och permanent skada på dioden.

Zenerdioden är en grundläggande och oumbärlig komponent inom elektronik. Dess förmåga att reglera och stabilisera spänningar gör den oumbärlig i en mängd olika tillämpningar, från enkla konsumentprodukter till avancerade industriella system.