REPARATIONER I HELA NORDEN
AKUTSERVICE
STORT SORTIMENT KOMPONENTER
+46 771 40 46 10

Schottkydiod

När det kommer till halvledarkomponenter finns det en mängd olika dioder med unika egenskaper. Schottkydioden är en sådan speciell diod som sticker ut från mängden, tack vare dess unika konstruktion och prestandaegenskaper. Denna diod används i många elektronikapplikationer där snabb koppling och låg framspänningsfall är viktigt.

Vad är en Schottkydiod?
En Schottkydiod är en halvledardiod som skapas genom att ansluta en metall, oftast platina, guld eller volfram, till en n-typ halvledare istället för en p-n-koppling som i en vanlig diod. Denna speciella koppling kallas för en ”metall-halvledare-koppling” eller ”Schottky-barriär”.

Hur fungerar en Schottkydiod?
Schottkydioden fungerar på liknande sätt som en vanlig diod, med den stora skillnaden att den har ett mycket lägre framspänningsfall. Detta beror på att det inte finns någon ”rekombination” av hål och elektroner vid kopplingspunkten, vilket resulterar i snabbare kopplingstider och lägre förluster.

Vanliga användningsområden:

  • Spänningsreglering: På grund av sitt låga framspänningsfall används Schottkydioder ofta i linjära och switchande spänningsregulatorer.
  • Flyback dioder: Används i kopplingar med induktiva belastningar, till exempel i motorstyrkretsar, för att skydda kretsarna från spänningspikar.
  • RF-applikationer: Tack vare deras snabba kopplingstid passar de bra för radiofrekvensapplikationer.

Vanliga skador:

  • Överspänning: Medan Schottkydioder är snabba och effektiva kan de vara känsliga för överspänningar. De kan lätt skadas om de utsätts för spänningar som överstiger deras maxgräns.
  • Övertemperatur: Schottkydioder kan också skadas av höga temperaturer, vilket kan orsaka degradering av Schottky-barriären.

Fördelar:

  • Lågt framspänningsfall: Leder till mindre förluster och därmed högre effektivitet.
  • Snabb koppling: Gör dem idealiska för applikationer med hög frekvens.

Schottkydioden är en kritisk komponent inom många områden av modern elektronik, och dess unika fördelar gör den oumbärlig i många applikationer. Medan den erbjuder många fördelar är det viktigt att förstå dess begränsningar för att säkerställa en lång och pålitlig tjänst.