REPARATIONER I HELA NORDEN
AKUTSERVICE
STORT SORTIMENT KOMPONENTER
+46 771 40 46 10

Fototransistor

Elektronik och dess komponenter kan ibland verka som ett mystiskt och komplicerat område. Men med rätt information blir det lättare att förstå. Varje komponent har en unik funktion och användningsområde. Genom att förstå dessa grundläggande komponenter kan vi bättre förstå de mer komplexa systemen som driver vår moderna värld. En sådan komponent som vi ska dyka djupare in i nu är fototransistorn.

Vad är en fototransistor?
En fototransistor är en särskild typ av transistor som kan aktiveras av ljus snarare än en elektrisk ström. Den fungerar likt en traditionell bipolär transistor men med en ljuskänslig bas.

Hur fungerar en fototransistor?
När ljus träffar fototransistorns yta skapas elektron-hålpar, vilka möjliggör flödet av elektrisk ström genom transistorn. Ju mer ljus som träffar fototransistorn, desto större blir strömmen som passerar genom den.

Vanliga användningsområden:
Fototransistorer används ofta i ljuskänsliga applikationer, som ljussensorer, optokopplare, avläsning av optiska skivor och i vissa fjärrkontroller.

Vanliga skador:

  • Överexponering: Om en fototransistor utsätts för för mycket ljus kan den skadas.
  • Överspänning: Liksom andra halvledarkomponenter kan fototransistorer skadas av överspänning.
  • Fysisk skada: En fototransistor kan skadas av mekanisk påverkan, som att tappas eller utsättas för alltför mycket tryck.

Fördelar jämfört med traditionella transistors:

  • Känslighet: Fototransistorer kan detektera mycket små mängder ljus, vilket gör dem användbara i många applikationer.
  • Lågt energibehov: De kräver inte någon extern ström för att ”slå på”, eftersom ljus ger den nödvändiga energin.