REPARATIONER I HELA NORDEN
AKUTSERVICE
STORT SORTIMENT KOMPONENTER
+46 771 40 46 10

Potentiometer

Potentiometern är en av de grundläggande byggstenarna i elektronik. Den erbjuder en enkel men effektiv lösning för att justera och styra elektriska parametrar som spänning och ström.

Vad är en potentiometer?
En potentiometer är en justerbar resistor med tre anslutningspunkter. Genom att vrida på en ratt eller skjuta på en spak kan användaren ändra resistansen mellan två av anslutningspunkterna medan den totala resistansen mellan de yttre punkterna förblir konstant.

Hur fungerar en potentiometer?
Potentiometerns funktion bygger på en resistiv bana, oftast tillverkad av kol, som sträcker sig från ena änden av komponenten till den andra. En vrid- eller skjutmekanism, kallad ”viper”, flyttar längs denna bana och skapar därmed en variabel resistans. Genom att justera viper kan användaren kontrollera hur mycket resistans som läggs till eller subtraheras från kretsen.

Vanliga användningsområden:

  1. Volymkontroll: I ljudutrustning för att justera högtalarvolymen.
  2. Ljusintensitetsjustering: I belysningssystem, såsom dimmers.
  3. Spänningsdelare: Används för att dela upp en spänning i olika delar.
  4. Styrning av elektriska parametrar: I många andra tillämpningar där gradvis justering är nödvändig.

Vanliga Fel och Skador:

  1. Slitage: Efter frekvent användning kan den resistiva banan slitas ner, vilket kan leda till intermittent funktionalitet eller fullständigt fel.
  2. Överbelastning: Om för mycket ström passerar genom potentiometern kan den skadas.
  3. Mekanisk skada: Om ratt eller spak tvingas utöver sina gränser kan det skada potentiometerns inre mekanism.

Potentiometrar är essentiella i en mängd olika tillämpningar tack vare deras förmåga att erbjuda justerbar kontroll över elektriska storheter. Deras konstruktion gör dem dock också känsliga för slitage, särskilt i applikationer där de justeras ofta.