REPARATIONER I HELA NORDEN
AKUTSERVICE
STORT SORTIMENT KOMPONENTER
+46 771 40 46 10

PPTC Återställande säkring (polyfuse)

Den återställningsbara säkringen, ofta kallad polyfuse eller PTC-säkring, representerar en modern twist på den traditionella säkringsdesignen. Medan traditionella säkringar är engångskomponenter som behöver bytas ut när de har brunnit av, kan en polyfuse återställa sig själv och återgå till normal funktion efter att en överbelastning har avhjälpts.

Vad är en Återställningsbar Säkring (Polyfuse)?
En återställningsbar säkring är en typ av passiv elektronisk komponent som används för att skydda mot överström i elektriska kretsar. Den består av en polymer blandad med kolpartiklar. När kretsen drar för mycket ström, värms komponenten upp, vilket gör att polymeren expanderar och minskar mängden av de ledande kolpartiklarna, vilket i sin tur ökar motståndet och begränsar strömmen.

Hur fungerar den?
När polyfusen värms upp av en överström ändras dess resistans kraftigt, vilket begränsar strömmen genom den. När strömbelastningen avlägsnas och komponenten svalnar, återgår den till sitt normala tillstånd, redo att ge skydd igen.

Vanliga användningsområden:
Återställningsbara säkringar används i en mängd applikationer, inklusive:

  • Datorer och andra konsumentelektronikprodukter.
  • Laddningskretsar för batteridrivna enheter.
  • Nätverksutrustning och telekommunikation.
  • Industriella styrkretsar.

Vanliga skador och fel:
Medan polyfuser är designade för att vara återställningsbara, kan de påverkas av:

  • Upprepade eller långvariga överbelastningar, vilket kan minska deras livslängd eller förändra deras prestanda.
  • Exponering för höga temperaturer som kan orsaka permanenta skador.
  • Fysiska skador på grund av felaktig hantering.

Sammanfattningsvis erbjuder återställningsbara säkringar ett innovativt alternativ till traditionella säkringar, särskilt i tillämpningar där åtkomst för att byta en traditionell säkring kan vara problematisk eller där frekventa överströmsförhållanden kan förväntas.