REPARATIONER I HELA NORDEN
AKUTSERVICE
STORT SORTIMENT KOMPONENTER
+46 771 40 46 10

Gas Discharge Tube – GDT

Gas Discharge Tubes, ofta förkortat GDT, är överspänningsskyddskomponenter designade för att skydda känslig elektronik mot farliga spänningstoppar. De erbjuder utmärkt prestanda vid skydd mot höga transienta (tillfälliga variationer i ström) spänningar och används ofta i telekommunikationssystem och andra högfrekventa tillämpningar.

Vad är en Gas Discharge Tube?
GDT är ett rör fyllt med en specifik gas, vanligtvis neon eller en annan ädelgas, som fungerar som en spänningsskyddsenhet. När en viss spänningsnivå uppnås, blir gasen inuti röret ledande och tillåter ström att flöda genom, vilket skyddar kretsen från överspänning.

Hur fungerar en GDT?
När spänningen över GDT når en viss tröskelnivå, ioniseras gasen inuti röret, vilket skapar en plasmkanal. Denna plasmkanal leder ström och fungerar som en kortslutning för den transienta överspänningen, vilket leder den bort från den känsliga kretsen. När spänningen sjunker under tröskelnivån återgår gasen till sitt icke-ledande tillstånd.

Vanliga användningsområden:

  1. Telekommunikationsutrustning: För att skydda mot blixtnedslag och andra spänningspikar.
  2. Bredbandsnätverksutrustning: Som en del av systemets överspänningsskyddsstrategi.
  3. Antennsystem: Skydd mot elektrostatiska urladdningar (ESD) och direkta blixtnedslag.
  4. Industriell elektronik: Där robust övertrycksskydd krävs.

Vanliga Fel och Skador:

  1. Överbelastning: Om en GDT utsätts för en spik som överstiger dess märkgräns kan den bli permanent skadad.
  2. Förändringar i Gasens Egenskaper: Långvarig exponering för extrema förhållanden kan påverka gasens ledningsförmåga.
  3. Mekaniskt Brott: Fysiska skador på röret kan leda till att skyddet förloras helt eller delvis.

Gas Discharge Tubes är avgörande för att ge robust skydd i områden där det finns en hög risk för stora spänningspikar. Genom att förstå hur de fungerar och vara medveten om deras potential för slitage, kan de användas effektivt för att förbättra systemets säkerhet och tillförlitlighet.