REPARATIONER I HELA NORDEN
AKUTSERVICE
STORT SORTIMENT KOMPONENTER
+46 771 40 46 10

Relä

Vad är ett relä?
Ett relä är en elektrisk switch som används för att öppna eller stänga en krets. Den styrs av en elektrisk signal som vanligtvis kommer från en annan krets. Grunden för ett reläs funktion är en spole som, när den får ström genom sig, skapar ett magnetiskt fält som i sin tur aktiverar en eller flera brytarkontakter i reläet.

Typer av reläer:

 1. Signalrelä:
  • Beskrivning: Dessa reläer är avsedda att styra låga effekter, ofta bara några milliampere, och används primärt för att switcha signaler snarare än kraft.
  • Vanliga användningsområden: Används ofta i kommunikationsutrustning, mätutrustning och andra enheter där låga nivåer av ström och spänning behöver styras.
 2. Strömrelä (eller kraftrelä):
  • Beskrivning: Strömreläer är konstruerade för att hantera större strömstyrkor. De kan styra kretsar som kräver betydande ström, från några ampere upp till flera hundra ampere.
  • Vanliga användningsområden: Strömreläer hittas i applikationer som belysningssystem, motorstyrningar och industriell utrustning.
 3. Solid State-relä (SSR):
  • Beskrivning: SSR är en typ av relä som inte har rörliga delar. Istället för mekaniska brytare använder den halvledarteknik, vanligtvis thyristorer eller triacs, för att utföra switchfunktionen.
  • Vanliga användningsområden: SSR:er används i många applikationer där snabb switchning, lång livslängd eller en tyst drift krävs. De hittas ofta i temperaturregleringsutrustning, belysningssystem och motorstyrningar.

Vanliga Fel och Skador:

 1. Klibbade kontakter: Mekaniska reläer kan ha kontakter som fastnar, vilket kan leda till att reläet inte slår om ordentligt.
 2. Brända eller korroderade kontakter: Om kontakterna i ett relä blir överbelastade eller utsatta för korrosiva ämnen kan de skadas och orsaka dålig anslutning.
 3. Brott i spolen: Om spolen i ett mekaniskt relä bryts, kommer det inte att aktiveras.
 4. Överspänning: Solid State-reläer kan skadas av överspänning, vilket kan leda till att de antingen alltid är ”på” eller ”av”.
 5. Överhettning: Alla reläer, särskilt SSR:er, kan skadas av överhettning om de inte är korrekt dimensionerade för sin belastning eller inte har tillräcklig kylning.

Reläer, oavsett typ, är kritiska komponenter i många elektroniksystem. De tillhandahåller en effektiv metod för att styra en mängd olika belastningar med minimal ingångsenergi. Med rätt vård och underhåll kan reläer ge pålitlig service under många år.