REPARATIONER I HELA NORDEN
AKUTSERVICE
STORT SORTIMENT KOMPONENTER
+46 771 40 46 10

Fysiska skador

Kretskort (ofta kallade PCB, från engelskans ”Printed Circuit Board”) är hjärtat i de flesta elektroniska enheter. De har kopparbanor som fungerar som elektriska ledare, kopplade till komponenter som resistorer, kondensatorer och IC-chip (integrated circuits). Fysiska skador på kretskort kan orsaka störningar i enhetens funktion eller göra att den helt slutar fungera.

Kretskort med fysiska skador, en bit är avbruten.

Här är några vanliga fysiska skador på kretskort:

 1. Avbrutna kretskort: Om ett kretskort utsätts för kraftig mekanisk påverkan kan det brytas. Beroende på var och hur brottet sker kan det vara möjligt att reparera det med viss expertis, men i många fall är kretskortet permanent skadat.
 2. Skadade eller avbrutna kopparbanor: Detta kan orsakas av skrapning, böjning eller andra mekaniska påfrestningar. Skadade banor kan orsaka elektriska avbrott. Dessa kan ofta repareras genom att skrapa bort isoleringen och löda en koppartråd eller ledare över skadan.
 3. Lyfta kopparbanor: Om kretskortet utsätts för överdriven värme under lödning eller av annan anledning kan kopparbanorna lyfta från kretskortet. Dessa kan vara svåra att reparera, beroende på skadans omfattning.
 4. Brända områden: För mycket ström eller kortslutning kan orsaka överhettning, vilket kan resultera i brända områden på kretskortet. Dessa områden kan förlora sin elektriska funktion och kan behöva repareras eller bryggas över.
 5. Skadade komponenter: Fysisk påverkan, elektrostatisk urladdning eller överdriven värme kan skada komponenter på kretskortet. Dessa komponenter kan behöva bytas ut.
 6. Korrosion: Exponering för fukt eller vissa kemikalier kan orsaka korrosion på kretskortets kopparbanor eller komponenter. Korroderade områden kan orsaka elektriska avbrott eller kortslutningar.

Vad vi kan göra:

 • Diagnostik: En noggrann granskning av det skadade kretskortet för att bedöma skadans omfattning och bästa åtgärd.
 • Reparation av avbrutna kretskort: Återställning av kretskortets strukturella integritet.
 • Återställning av kopparbanor: Laga eller byta ut skadade banor för att återställa funktionen.
 • Planering och omformning: Rätta till deformeringar på kretskortet.
 • Uppgraderingar: Förbättra kretskortets hållbarhet och motståndskraft mot framtida skador.

Varför ska du vända dig till oss?

 1. Expertis: Vi har branschledande kunskap och erfarenhet av att reparera kretskort. Vi kan diagnostisera problemet snabbt och reparera det korrekt första gången. Det blir ofta mycket svårare och mer avancerat än det behöver vara om någon utan expertis försöker laga skadan innan vi får in kretskortet.
 2. Specialiserade verktyg: Vi använder de senaste verktygen och teknikerna för att säkerställa att ditt kretskort är i toppskick när det lämnar våra lokaler.
 3. Spara tid och pengar: Att försöka reparera ett kretskort själv eller genom en oerfaren tjänsteleverantör kan leda till ytterligare skador och kostnader. Vänd dig till oss direkt för att minimera risken och maximera värdet.

Ditt kretskort är viktigt för oss. Vi förstår vikten av att ha dina elektroniska enheter i fungerande skick. Oavsett skadans omfattning kan du lita på att vi kommer att göra allt vi kan för att få ditt kretskort tillbaka till sitt ursprungliga skick.

Lita på experterna. Lämna in ditt kretskort till oss idag!