lk5b

Småkryp

En MacBook som fått vara ute i regnet, sedan inte använts på några månader. Alla möjliga typer av småkryp hade gjort bostad i den. Ultraljudstvätt och lite uppdateringar, sen fungerade den bra igen.
Tyvärr hade krypen redan dött så vi kunde inte rädda dem och släppa ut dem i naturen. 🙁

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
On Trend

Fler blog innehåll...

Restaurering av kretskort

Detta är lite mer spännande uppdrag, att restaurera ett förstört kretskort från en Volvo buss som inte har tillverkats på många år. Det finns inga

Byte av bränt chip

Ett av de lite mer avancerade precisionsarbeten är att byta mikrokretsar, gäller att vara stadig på handen, ha bästa möjliga utrustning och erfarenhet när man

Kretskort till kemppi svets

Det är tragiskt när en kraftfull apparat som svets slutar fungera pga. en liten komponent. Men hoppet är inte ute, vi på lagakretskort felsöker, hittar