REPARATIONER I HELA NORDEN
AKUTSERVICE
STORT SORTIMENT KOMPONENTER
+46 771 40 46 10

Fuktsanering

Pris - 2000 kr

Sanering och felsökning av fuktskadade kretskort med bland annat ultraljudstvätt och rengöring i olika lösningar.

När kretskort drabbas av vätskeskador blir det inte bara en fråga om rengöring – det blir också en utmaning att säkerställa att kortet fortfarande fungerar som det ska. Med vår sakkunskap och avancerade ultraljudsteknik är vi redo att ta an denna utmaning. Här är den steg-för-steg-process vi använder för att återställa och felsöka ditt kretskort:

Sanerings- och Felsökningsprocess för Fuktskadade Kretskort:

 1. Första inspektion: En visuell kontroll av kretskortet för att uppskatta skadans omfattning och identifiera uppenbara tecken på korrosion eller skador.
 2. Förbehandling: Beroende på vätskans typ och hur länge kretskortet har exponerats, kan vi behöva förbehandla kortet med specifika kemikalier för att neutralisera potentiella skadliga ämnen.
 3. Ultraljudsrengöring: Ditt kretskort placeras i vår ultraljudsrengöringsmaskin där högfrekventa ljudvågor, i kombination med en specifik rengöringslösning, varsamt och effektivt avlägsnar alla rester och föroreningar.
 4. Torkning: Efter ultraljudsrengöringen genomgår kretskortet en noggrann torkningsprocess för att säkerställa att all vätska avlägsnas.
 5. Mätning av komponenter och kopparbanor: Med fri tillgång till kretskortets komponenter kan vi nu se vilka slutgiltiga skador fukten har orsakat på komponenter och kopparbanor. Nu utförs noggranna mätningar och tester för att identifiera eventuella problem.
 6. Strömmätning:
  • Innan vi strömsätter kretskortet, använder vi multimeter för att mäta resistansen i vissa kritiska kretsar för att se om det finns kortslutningar.
  • Om kortet är säkert att slå på, använder vi multimeter för att kontrollera att rätt spänningar finns på rätt platser, särskilt vid strömförsörjningspunkter.
 7. Funktionskontroll:
  • Slår på enheten eller systemet och ser om det uppvisar något ovanligt beteende.
  • Lyssnar efter onormala ljud som kan indikera elektriska problem.
 8. Signaltest:
  • Med hjälp av oscilloskop granskar vi kvaliteten och formen på de elektriska signalerna på olika punkter av kretskortet.
  • Detta kan hjälpa till att identifiera problem som intermittent signalbortfall, störningar eller signaler som inte uppför sig som förväntat.
 9. Termisk avbildning:
  • Vissa avancerade diagnosmetoder kan inkludera termisk avbildning för att identifiera komponenter som blir onormalt heta, vilket kan indikera ett problem.
 10. Specialiserade tester:
  • För vissa kretskort, särskilt de i mer komplicerade enheter, kan det finnas specialiserad programvara eller hårdvara som kan utföra diagnostiska tester.
 11. Isoleringsteknik:
  • Om ett problem är svårt att spåra använder vi en teknik där man isolerar olika delar av kretskortet tills man hittar källan till problemet.
  • Det kan innebära att systematiskt koppla bort eller byta ut komponenter tills problemet har identifierats.
 12. Dokumentation:
  • Under hela diagnosprocessen dokumenterar vi alla observationer och resultat. Detta hjälper inte bara i den aktuella diagnosprocessen, men kan också vara användbart för framtida referens.

När du anlitar Lagakretskort.se för att sanera och felsöka ditt fuktskadade kretskort kan du vara säker på att du får en tjänst av högsta kvalitet. Med vår avancerade utrustning och expertis ser vi till att ditt kretskort återfår sin fulla funktionalitet.

Behöver du professionell hjälp med ditt fuktskadade kretskort? Kontakta oss idag för en konsultation eller för att boka en tid för sanering och felsökning.

Bläddra i vår kunskapsbas!

Här kan du läsa mer fördjupad information om tekniska termer och hur de olika komponenterna fungerar och vad de används till.

Skicka in ditt kretskort redan idag

main skicka in