REPARATIONER I HELA NORDEN
AKUTSERVICE
STORT SORTIMENT KOMPONENTER
+46 771 40 46 10

Integritetspolicy

På Tricom AB och på våra internetsidor värnar vi om din integritet och är dedikerade till att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy kommer att informera dig om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.

1. Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter när du:

De typer av personuppgifter vi samlar in kan inkludera:

2. Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att:

3. Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part, förutom i fall där det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller uppfylla våra lagliga förpliktelser.

4. Säkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, användning och offentliggörande.

5. Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, korrigering eller radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen.

6. Kontakt

Om du har några frågor eller bekymmer angående denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på info@tricom.se eller 026-121220.