REPARATIONER I HELA NORDEN
AKUTSERVICE
STORT SORTIMENT KOMPONENTER
+46 771 40 46 10

Felsökning ingjutet

Pris - 3500 kr

Vissa kretskort är ingjutna i en tjock gjutmassa. För att felsöka ett sådant kort måste vi först avlägsna massan.

För de situationer där kretskort behöver maximalt skydd från omgivningen, används ofta en tjock gjutmassa som omsluter kretskortet helt och hållet. Denna robusta barriär skyddar effektivt mot yttre påverkan men skapar samtidigt utmaningar när kretskortet behöver felsökas och repareras. På Lagakretskort.se har vi specialutvecklat tekniker för att effektivt och säkert hantera dessa gjutna kretskort.

Felsökningsprocessen för Gjutna Kretskort:

 1. Borttagning av gjutmassa: Den mest tidskrävande delen i processen. Med stor precision och omhu avlägsnar vi den tjocka gjutmassan för att komma åt kretskortet. Denna process kan ta upp till en hel arbetsdag på grund av komplexiteten.
 2. Visuell inspektion: Efter borttagandet av gjutmassan påbörjas den visuella granskningen av kretskortet. Vi letar efter skador såsom brända komponenter, lösa förbindelser och andra defekter.
 3. Mätning av komponenter: Nu när kretskortet är fritt från gjutmassa kan vi utföra detaljerade mätningar och tester av varje enskild komponent för att identifiera potentiella problem.
 4. Strömmätning:
  • Innan vi strömsätter kretskortet, använder vi multimeter för att mäta resistansen i vissa kritiska kretsar för att se om det finns kortslutningar.
  • Om kortet är säkert att slå på, använder vi multimeter för att kontrollera att rätt spänningar finns på rätt platser, särskilt vid strömförsörjningspunkter.
 5. Funktionskontroll:
  • Slår på enheten eller systemet och ser om det uppvisar något ovanligt beteende.
  • Lyssnar efter onormala ljud som kan indikera elektriska problem.
 6. Signaltest:
  • Med hjälp av oscilloskop granskar vi kvaliteten och formen på de elektriska signalerna på olika punkter av kretskortet.
  • Detta kan hjälpa till att identifiera problem som intermittent signalbortfall, störningar eller signaler som inte uppför sig som förväntat.
 7. Termisk avbildning:
  • Vissa avancerade diagnosmetoder kan inkludera termisk avbildning för att identifiera komponenter som blir onormalt heta, vilket kan indikera ett problem.
 8. Specialiserade tester:
  • För vissa kretskort, särskilt de i mer komplicerade enheter, kan det finnas specialiserad programvara eller hårdvara som kan utföra diagnostiska tester.
 9. Isoleringsteknik:
  • Om ett problem är svårt att spåra använder vi en teknik där man isolerar olika delar av kretskortet tills man hittar källan till problemet.
  • Det kan innebära att systematiskt koppla bort eller byta ut komponenter tills problemet har identifierats.
 10. Dokumentation:
  • Under hela diagnosprocessen dokumenterar vi alla observationer och resultat. Detta hjälper inte bara i den aktuella diagnosprocessen, men kan också vara användbart för framtida referens.
 11. Återställning: Beroende på kundens önskemål kan kretskortet efter avslutade reparationer återföras till sitt ursprungliga skyddade tillstånd genom en ny gjutprocess.

Att felsöka gjutna kretskort är en särskilt krävande uppgift som reflekteras i en högre kostnad jämfört med standardfelsökning. Trots detta garanterar vårt dedikerade team på Lagakretskort.se en tjänst av yppersta kvalitet.

Om du står inför utmaningen med ett gjutet kretskort som behöver expertis, tveka inte att kontakta Lagakretskort.se. Med en kombination av expertis och noggrannhet ser vi till att ditt kretskort får den omsorg det förtjänar.

Bläddra i vår kunskapsbas!

Här kan du läsa mer fördjupad information om tekniska termer och hur de olika komponenterna fungerar och vad de används till.

Skicka in ditt kretskort redan idag

main skicka in