REPARATIONER I HELA NORDEN
AKUTSERVICE
STORT SORTIMENT KOMPONENTER
+46 771 40 46 10

Felsökning coatat

Pris - 1800 kr

Felsökning av kretskort med fuktskydd i form av till exempel ett skyddslack.

När tekniken möter miljöer där fukten är en potentiell risk, får kretskort ofta en extra sköld i form av lack eller annat fuktskydd. Denna skyddande barriär, medan den ger ett utmärkt skydd mot yttre element, kan utgöra en utmaning när det gäller att felsöka och reparera dessa kretskort. På Lagakretskort.se är vi specialiserade på att felsöka coatade kretskort på ett effektivt och noggrant sätt.

Felsökningsprocessen för Coatade Kretskort:

 1. Borttagning av skydd: För att felsöka kretskortet korrekt avlägsnar vi först den skyddande beläggningen. Denna process är skonsam för att säkerställa att underliggande komponenter inte skadas.
 2. Visuell inspektion: Den första steget i diagnosprocessen är att visuellt granska kretskortet. Man letar efter uppenbara tecken på skada såsom brända komponenter, lösa eller trasiga kopplingar, sprickor, korrosion eller tecken på vätskeskador. Denna inspektion kan göras med blotta ögat eller, men vi gör detta oftast med hjälp av ett mikroskop.
 3. Mätning av komponenter: Med fri tillgång till kretskortets komponenter kan vi utföra noggranna mätningar och tester för att identifiera eventuella problem.
 4. Strömmätning:
  • Innan vi strömsätter kretskortet, använder vi multimeter för att mäta resistansen i vissa kritiska kretsar för att se om det finns kortslutningar.
  • Om kortet är säkert att slå på, använder vi multimeter för att kontrollera att rätt spänningar finns på rätt platser, särskilt vid strömförsörjningspunkter.
 5. Funktionskontroll:
  • Slår på enheten eller systemet och ser om det uppvisar något ovanligt beteende.
  • Lyssnar efter onormala ljud som kan indikera elektriska problem.
 6. Signaltest:
  • Med hjälp av oscilloskop granskar vi kvaliteten och formen på de elektriska signalerna på olika punkter av kretskortet.
  • Detta kan hjälpa till att identifiera problem som intermittent signalbortfall, störningar eller signaler som inte uppför sig som förväntat.
 7. Termisk avbildning:
  • Vissa avancerade diagnosmetoder kan inkludera termisk avbildning för att identifiera komponenter som blir onormalt heta, vilket kan indikera ett problem.
 8. Specialiserade tester:
  • För vissa kretskort, särskilt de i mer komplicerade enheter, kan det finnas specialiserad programvara eller hårdvara som kan utföra diagnostiska tester.
 9. Isoleringsteknik:
  • Om ett problem är svårt att spåra använder vi en teknik där man isolerar olika delar av kretskortet tills man hittar källan till problemet.
  • Det kan innebära att systematiskt koppla bort eller byta ut komponenter tills problemet har identifierats.
 10. Dokumentation:
  • Under hela diagnosprocessen dokumenterar vi alla observationer och resultat. Detta hjälper inte bara i den aktuella diagnosprocessen, men kan också vara användbart för framtida referens.
 11. Återställning: Om kunden önskar, kan vi applicera en ny coatning på kretskortet efter avslutade reparationer för fortsatt skydd.

Att felsöka coatade kretskort kräver en extra skicklighet och precision, och därför är det något dyrare än standardfelsökning. Men med vårt expertteam och avancerade verktyg garanterar vi en tjänst av högsta kvalitet.

Om du har coatade kretskort som behöver felsökas och repareras, vänd dig med förtroende till Lagakretskort.se. Vi kombinerar expertis med omsorg för att ge ditt kretskort det bästa möjliga omhändertagandet.

Bläddra i vår kunskapsbas!

Här kan du läsa mer fördjupad information om tekniska termer och hur de olika komponenterna fungerar och vad de används till.

Skicka in ditt kretskort redan idag

main skicka in