Som väntat så brann delar av kretskortet upp men det gick att rädda efter rengöring, felsökning, återställning av bortbrända kopparbanor och byte av skadade komponenter.