REPARATIONER I HELA NORDEN
AKUTSERVICE
STORT SORTIMENT KOMPONENTER
+46 771 40 46 10

Pelletsbrännare

Pelletskaminer är en central del av många hem och verksamheter, och erbjuder en effektiv uppvärmningslösning. På Lagakretskort.se förstår vi vikten av att din pelletskamin fungerar optimalt, särskilt under kallare månader. Med vår expertis och dedikation ser vi till att din kamin är redo att erbjuda dig den värme du behöver när du behöver den.

Vanliga skador/fel:

 1. Strömförsörjningsfel: Problem med kaminens förmåga att starta eller bibehålla ström.
 2. Felaktiga temperaturläsningar: Sensorer som inte ger korrekta avläsningar.
 3. Kommunikationsproblem: Kretskort som inte kommunicerar korrekt med andra delar av kaminen.
 4. Mekaniska skador: Skador på kretskortet på grund av yttre påverkan.
 5. Korrosion eller fukt: Fukt kan lätt tränga in och orsaka skador, särskilt i fuktiga miljöer.

Vad vi kan göra:

 • Diagnostik: Snabb och noggrann identifiering av problem med ditt pelletskamins kretskort.
 • Komponentbyte: Byta ut defekta eller skadade delar med original eller högkvalitativa ersättningsdelar.
 • Uppdateringar: Implementering av nyare teknologier eller firmware för bättre prestanda.
 • Rensning och underhåll: Förebyggande service för att minska risken för framtida fel och förlänga kretskortets livslängd.
 • Anpassade lösningar: Utformning av skräddarsydda lösningar baserat på specifika behov eller önskemål.

Exempel på tidigare arbeten:

Bränt kretskort till pelletsbrännare kan vara känsliga för yttre påverkan, särskilt från oväntade händelser som blixtnedslag. Det är inte ovanligt att dessa kort utsätts för överspänning genom skorstenen, vilket kan leda till skador på kortets komponenter eller till och med orsaka att delar av kretskortet ”exploderar”. Vid sådana skador, tar vi här på Lagakretskort.se ett metodiskt tillvägagångssätt för reparation. Först bygger vi upp den skadade delen av PCB:n med hjälp av hållbar epoxi. När detta grundarbete är klart, går vi vidare med att skapa en ny ”trace” på kretskortet, vilket säkerställer att alla förbindelser är intakta och att brännaren återigen kan fungera optimalt. Oavsett hur omfattande skadan kan verka, har vi kunskapen och verktygen för att ge ditt kretskort en ny chans till liv.

Kretskort med bränd kopparbana
Kretskort med bränd kopparbana
Kretskort med bränd kopparbana som är reparerad

Rengöring av kretskort till pelletsbrännare

Detta kort Som hör till en Baxi Multi pelletsbrännare, var så smutsigt och sotigt så att flera av vrid potentiometrarna ej gav utslag. Efter grundlig sanering så testas alla funktioner OK.