REPARATIONER I HELA NORDEN
AKUTSERVICE
STORT SORTIMENT KOMPONENTER
+46 771 40 46 10

Mätarhus

Mätarhus är en central komponent i alla moderna och äldre fordon. De innehåller viktiga instrument och displayer som visar hastighet, bränslenivå, motorvarv och andra kritiska fordonsdata. Att ha ett fullt fungerande mätarhus är avgörande för säker och effektiv körning. Trots deras betydelse, är mätarhus utsatta för en rad problem som kan påverka deras prestanda och tillförlitlighet.

Vanliga skador/fel:

  • Fukt och kondens: Inträngning av fukt kan orsaka korrosion på kretskort och elektriska komponenter, vilket leder till intermittent eller total funktionsförlust.
  • Elektriska fel: Kortslutningar eller överbelastning kan skada känsliga elektroniska komponenter, vilket resulterar i felaktiga avläsningar eller totalt avbrott.
  • Mekaniska skador: Stötar och vibrationer från fordonet kan leda till lösa anslutningar eller skador på visare och displayer.
  • Slitage över tid: Naturligt slitage kan försvaga komponenternas funktion, särskilt i äldre fordon, vilket resulterar i opålitliga eller felaktiga avläsningar.

Vad vi kan göra:

  • Felsökning och diagnostik: Vi utför grundlig felsökning och diagnostik för att exakt identifiera problemkällan.
  • Komponentbyte och reparation: Skadade eller utslitna komponenter byts ut eller repareras med precision för att återställa enhetens funktion.
  • Rengöring och underhåll: Vi rengör noggrant mätarhusets komponenter för att avlägsna fukt, damm och smuts som kan påverka dess funktion.
  • Kvalitetstestning: Efter reparation säkerställer vi att mätarhuset fungerar korrekt genom omfattande testning under realistiska förhållanden.

Laga Kretskort, förstår vi vikten av ett fungerande mätarhus för din körupplevelse och fordonets säkerhet. Med avancerad teknik och djupgående expertis åtar vi oss att återställa ditt mätarhus till toppskick. Oavsett ålder eller modell på ditt fordon, kan du lita på oss för att ge ditt mätarhus det nya liv det förtjänar. Kontakta oss idag för att få din enhet diagnostiserad och repareras med högsta kvalitet och precision.