REPARATIONER I HELA NORDEN
AKUTSERVICE
STORT SORTIMENT KOMPONENTER
+46 771 40 46 10

Kretskort till frys

Har kretskortet i din frys börjat krångla?

Inga bekymmer! En väl fungerande frys är en förutsättning för att hålla dina matvaror fräscha och säkra. Om din frys inte fungerar korrekt på grund av ett felaktigt kretskort, vet vi hur viktigt det är att få problemet åtgärdat. Vi är här för att hjälpa till! Både till hem och storkök.

Vanliga skador/fel

  • Överspänningar som skadar känsliga komponenter på kretskortet
  • Fukt som tränger in och orsakar korrosion på kretskortet
  • Fel på temperatursensorer som resulterar i inkonsekventa frystemperaturer
  • Slitna anslutningar som leder till intermittenta avbrott

Vad vi kan göra

  • Byta ut komponenter skadade av överspänningar för att återställa funktionen
  • Behandla och skydda kretskortet mot framtida fuktskador
  • Felsöka och ersätta defekta sensorer för korrekt temperaturkontroll
  • Åtgärda och förstärka elektriska anslutningar för att säkerställa pålitlig drift

Ditt hem förtjänar en pålitlig och effektiv frys som håller dina matvaror i bästa möjliga skick. Låt inte ett defekt kretskort sätta stopp för din köksverksamhet. Kontakta oss för att snabbt återställa din frys till optimal funktion. Vi är redo att hjälpa dig att hålla kylan!