REPARATIONER I HELA NORDEN
AKUTSERVICE
STORT SORTIMENT KOMPONENTER
+46 771 40 46 10

Bevattningssytem

Bevattningssystem är kritiska för att upprätthålla en hälsosam trädgård eller odling. Kretskortet i dessa system fungerar som hjärnan, och om de blir skadade kan det få stora konsekvenser för din grönska. Om ditt bevattningssystems kretskort har skadats, är du på rätt plats.

Vanliga skador på kretskort för bevattningssystem

  • Vattenskador: Även om de är utformade för att hantera fukt, kan plötslig exponering för stora mängder vatten eller andra vätskor skada dem.
  • Slitage: Med tiden kan komponenter försämras, vilket leder till minskad funktion eller totalt fel.
  • Överspänning: Yttre störningar som blixtnedslag kan orsaka överspänning som kan skada kretskortet.

Hur vi kan hjälpa

  1. Diagnostik: Genom att använda avancerade verktyg bestämmer vi snabbt skadans omfattning.
  2. Professionell Rengöring: För kretskort skadade av fukt, använder vi specialverktyg för att noggrant rengöra och avfukta kretsen.
  3. Reparation och Återställning: Vårt team av experter reparerar eller ersätter skadade komponenter, och återställer ärgade kopplingsbanor.

Exempel på skadade bevattningssystem

Bevattningssystem för stor golfbana har kortslutit. Den svarta fyrkantiga komponenten som bränts på sista bilden var riktigt svår att jaga rätt på men med ihärdiga förfrågningar till olika kretskort-tillverkare så löste vi denna.

Kretskort med kortslutning i ett Bevattningssystem i skyddslåda
Urmontering från skyddslåda