REPARATIONER I HELA NORDEN
AKUTSERVICE
STORT SORTIMENT KOMPONENTER
+46 771 40 46 10

CEM – Central Electric Module, säkringsbox

Har din säkringsbox, eller Central Electric Module (CEM), börjat krångla?

Ingen fara, vi har lösningen! En väl fungerande CEM är hjärtat i fordonets elektriska system, avgörande för att säkerställa att allt från belysning till avancerade system fungerar som de ska. Om din CEM börjar visa tecken på problem kan det snabbt bli både irriterande och potentiellt osäkert.

Vanliga skador/fel

  • Korrosion som påverkar anslutningarna och minskar effektiviteten
  • Överspänningsskador som bränner komponenter och kretsar
  • Slitage orsakat av åldrande som leder till intermittent strömavbrott
  • Felkoder som indikerar problem men är svåra att diagnosticera korrekt
  • Lösa eller dåliga anslutningar som förorsakar ojämn strömförsörjning

Vad vi kan göra

  • Rengöra och återställa anslutningar för att förhindra korrosion och säkerställa stabilitet
  • Byta ut skadade komponenter efter överspänning för att återställa funktionalitet
  • Diagnostisera och åtgärda felkoder för att säkerställa att alla system kommunicerar korrekt
  • Åtgärda lösa anslutningar och säkerställa en jämn och tillförlitlig strömförsörjning

Om problemen med din CEM har lämnat dig i mörkret, låt oss kasta ljus över situationen. Vi är här för att hjälpa dig att lösa dessa frustrerande elproblem och få ditt system att fungera smidigt igen. Kontakta oss för en snabb och effektiv lösning som får din utrustning att prestera på topp.