REPARATIONER I HELA NORDEN
AKUTSERVICE
STORT SORTIMENT KOMPONENTER
+46 771 40 46 10

Hur går en dataräddning till? En steg-för-steg guide

Vid Tricom förstår vi vikten av din data. Därför använder vi en strukturerad och säker process för dataräddning, likt standarderna inom digital forensik, för att maximera chanserna att återställa förlorad eller skadad data. Här beskriver vi stegen från initial analys till sluträddningen.

1. Initial analys

Först genomför vi en noggrann analys av den skadade lagringsenheten för att identifiera problemets art och omfattning. Detta inkluderar en bedömning av den fysiska skick samt en preliminär undersökning av datastrukturen.

2. Säkerhetskopiering och avbildning

Innan några återställningsförsök görs, skapar vi en exakt kopia (avbild) av lagringsenheten. Detta säkerställer att originaldatan förblir orörd och minimerar risken för ytterligare skada under återställningsprocessen. Att arbeta från en avbild är en grundläggande princip inom forensisk dataåterställning. Man gör så eftersom att fortsatta läsningsförsök från den skadade lagringsenheten ofta förvärrar skadan. Med en avbild kan man jobba säkert med flera olika metoder.

3. Felsökning och reparation

Med avbilden som arbetsunderlag börjar vi processen att felsöka och åtgärda eventuella logiska fel. Detta kan inkludera reparation av skadad filstruktur, återställning av raderade filer, och korrigering av andra fel som förhindrar dataåtkomst.

4. Återställning av data

När systemet är stabilt och de logiska felen är åtgärdade påbörjas processen att återställa data. Vi använder avancerade verktyg och metoder för att extrahera och återställa så mycket data som möjligt från avbilden.

5. Kvalitetssäkring

Efter dataräddningen genomförs en noggrann kvalitetskontroll för att säkerställa att den återställda datan är komplett och korrekt. Detta inkluderar verifiering av filernas integritet och tillgänglighet.

6. Leverans av data

Den återställda datan levereras till kunden på en ny lagringsenhet, ofta via en säker molntjänst eller på en fysisk lagringsenhet, beroende på kundens preferenser och datans storlek.

7. Rådgivning för framtida datasäkerhet

Som en avslutande del av processen, erbjuder vi rådgivning och rekommendationer för hur du bäst kan skydda din data i framtiden, för att minimera risken för ytterligare datarförluster.

På Tricom / Lagakretskort är vi engagerade i att tillhandahålla den högsta nivån av dataräddningstjänster, med respekt för dina data och med ett oöverträffat fokus på säkerhet och kvalitet. Kontakta oss idag för mer information eller för att påbörja en dataräddning.