REPARATIONER I HELA NORDEN
AKUTSERVICE
STORT SORTIMENT KOMPONENTER
+46 771 40 46 10

Ballast

Ballastsystem används i belysning och andra elektriska tillämpningar för att stabilisera strömmen genom en komponent. De är särskilt viktiga för teknik där stabil drift och livslängd är kritiska.

Vad är en ballast?
En ballast är en enhet som begränsar mängden ström i en elektrisk krets. Det primära syftet med en ballast är att förhindra överström som skulle kunna skada eller förstöra komponenter och öka riskerna för brand.

Hur fungerar en ballast?
I belysningssystem, särskilt i lysrör, fungerar ballaster genom att tillhandahålla en initial spänningsökning för att starta belysningen, följt av en reglerad och stabiliserad ström för fortsatt drift. De gör detta med hjälp av en kombination av induktorer, kondensatorer och andra komponenter för att säkerställa rätt strömflöde genom lamporna.

Vanliga användningsområden:

  1. Lysrör: Ballaster hjälper till med att starta och driva dessa lampor effektivt.
  2. Högtrycksnatriumlampor (HID): Används ofta i gatu- och industriell belysning.
  3. Metallhalogenlampor: Används i kommersiell och industriell belysning.
  4. Andra Gasladdade Lampor: Där strömstyrning är avgörande för lampans funktion.

Vanliga Fel och Skador:

  1. Blinkande eller Flimrande Ljus: Om en ballast inte fungerar korrekt kan lampan den driver börja blinka eller flimra.
  2. Överhettning: Gamla eller felaktiga ballaster kan bli mycket varma, vilket kan leda till skador på närliggande komponenter eller brandrisk.
  3. Kortslutning: Äldre ballaster, särskilt de med magnetiska kretsar, kan utveckla interna kortslutningar.
  4. Ljud: Om en ballast börjar zoona eller brumma kan det vara ett tecken på att den håller på att misslyckas.

För att belysningssystem ska fungera på ett säkert och effektivt sätt krävs ofta användning av ballaster. Genom att förstå deras funktion och potentiella problem kan man se till att belysningssystemet fungerar optimalt.