Kretskort som troligen fått överspänning från ett blixtnedslag via skorstenen. En del av kretskortet har exploderat så vi börjar med att bygga upp ny PCB av epoxy som vi sedan kan bygga ny “trace” på.

Rengöring och slipning så att man har färskt glasfiber utan föroreningar från brännskadan.

Färdiga fungerande resultatet: