Låssystem där man råkat koppla 230 volt istället för de specificerade 24 volt.

Som väntat så brann delar av kretskortet upp men det gick att rädda efter rengöring, felsökning, återställning av bortbrända kopparbanor och byte av skadade komponenter.